Videbæk Skytteforening af 1997
Navigation
Videbæk Stævnet 2021

Videbæk Stævnet 2021 afholdes 2.-7 November 2021.

Foreløbig resultatliste findes her

Evt. rettelser/indsigelser stiles til skyd.nu@gmail.com

 

SPONSORER
KONTINGENT
Børn (til og med 24 år): 300,-
Voksne (25 år og ældre): 525,-
Herudover skal der betales for ammunition og skiver.
Ønsker du samtidig at betale kontingent, cal. 22 ammunition og skiver der svarer til en ugentlig
serie i 
indendørssæsonen (29 skydninger), er den samlede pris:
Riffelskytter:
*Børn: 975,00 kr.
*Voksne: 1200,00 kr.
Pistolskytter:
*Børn: 1245,00 kr.
*Voksne: 1470,00 kr.
Støttemedlem: 
50 kr. betales helårligt. Giver ret til at deltage i jule- og sommerarrangementet.
Rabat: 
Tredje og efterfølgende medlemmer fra samme familie får en rabat på 50 kr. i kontingentet.
(Ingen rabat til støttemedlemmer).
Kontingentet betales helårligt ved sæsonstart.
Erhvervelse/generhvervelse af våbenpåtegning:
Spørg i hvert tilfælde, da afgiften ændrer sig. Beløbet betales ved indlevering af ansøgningen.
* Der tages forbehold for prisstigninger på ammunition.